Giấy Cảm nhiệt

 • Giấy cảm nhiệt K 57

  văn phòng phẩm giá rẻ, giấy in 10/27/2013 3:36:26 PM
  Giấy cảm nhiệt K 57
  •  Giấy in bill xuất xứ Indo
  • K-80
  • Đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

  Giá bán 8200 VND

  Giá khuyến mãi 6900 VND

  Giảm 16%

  Xem giỏ hàng

 • Giấy cảm nhiệt K - 80

  văn phòng phẩm giá rẻ, giấy in 10/31/2013 7:35:20 AM
  Giấy cảm nhiệt K - 80

   

  •  Giấy in bill xuất xứ Indo
  • K-80
  • Đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

  Giá bán 8800 VND

  Giá khuyến mãi 8400 VND

  Giảm 5%

  Xem giỏ hàng